Vaiko parengimas savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje.
Skaityti daugiau...
Teikti socialinės globos paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, atstovauti ir ginti jų teises bei teisėtus interesus, sudaryti sąlygas vaiko socialinei integracijai į bendruomenę.
Skaityti daugiau...
Atsakingumas – mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus ir rezultatus. Dirbame principingai, pareigingai, kad galėtume didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla.
Skaityti daugiau...

Elgdamiesi su artimaisiais taip, tarsi jie geresni negu iš tikrųjų, priverčiame juos tapti geresnius.

Johanas Volfgangas Gėtė

Naujienos

DALYVAVIMAS PROJEKTE

BĮ Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Rytas“ dalyvauja, siekdamas pratęsti turimą EQUASS sertifikatą, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamame projekte „Socialinių […]

DĖL ĮSTAIGOS PAVADINIMO KEITIMO

Vadovaujantis VĮ Registrų centro 2023-10-16 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstiniu išrašu nuo 2023 m. spalio 16 d. keičiamas Biudžetinės […]

BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ STEIGIMAS KLAIPĖDOS MIESTE

Siekiant užtikrinti perėjimą nuo institucinės globos prie bendruomeninių socialinių paslaugų, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „ Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas Klaipėdos mieste“ (projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-11-0003). Projektas yra įgyvendinamas pagal 2020 m. spalio 9 d. pasirašytą projekto finansavimo sutartį tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros.