BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ STEIGIMAS KLAIPĖDOS MIESTE

Siekiant užtikrinti perėjimą nuo institucinės globos prie bendruomeninių socialinių paslaugų, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „ Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas Klaipėdos mieste“ (projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-11-0003). Projektas yra įgyvendinamas pagal 2020 m. spalio 9 d. pasirašytą projekto finansavimo sutartį tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros.

Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ ir Klaipėdos universitetas suorganizavo respublikinę konferenciją „Bendruomeninių vaikų globos namų pertvarkos rezultatas – pokyčiai ir galimybės. Ar tapome tikrais namais?“

Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ su Klaipėdos universitetu subūrė praktikus, teoretikus, suinteresuotas šalis į konferenciją „Bendruomeninių vaikų globos namų pertvarkos rezultatas – pokyčiai ir galimybės. Ar tapome tikrais namais?” Pasidalinta patirtimi apie pertvarkos procese pasiektus rezultatus gerinant paslaugų kokybę, EQUASS kokybės standarto taikymą, naudą vaikui, darbuotojams.