Darbuotojų elektroninio pašto adresas sudaromas tokiu principu:
pirmoji vardo raidė.pavardė@www.spcrytas.lt
 
Šeimynų elektroninio pašto adresas sudaromas tokiu principu:
šeimynos pavadinimas@www.spcrytas.lt

Lietuviškas raidynas nenaudojamas