Darbuotojų elektroninio pašto adresas sudaromas tokiu principu:
pirmoji vardo raidė.pavardė@spcrytas.lt

Šeimynų elektroninio pašto adresas sudaromas tokiu principu:
šeimynos pavadinimas@spcrytas.lt

Lietuviškas raidynas nenaudojamas