PALYDĖJIMO PASLAUGA JAUNUOLIAMS, APGYVENDINIMAS SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUOSE

Palydėjimo paslauga teikiama siekiant padėti jaunuoliams prisitaikyti prie socialinės aplinkos, ugdyti jų gebėjimus spręsti kylančias socialines ir kitas problemas, palengvinti socialinę integraciją į bendruomenę.
Palydėjimo paslauga jaunuoliams teikiama nemokamai.

Palydėjimo paslaugą jaunuoliams sudaro:
– informavimas;
– konsultavimas;
– bendravimas;
– tarpininkavimas;
– psichologinės ir psichoterapinės pagalbos organizavimas;
– kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, perkant reikalingas prekes, mokant mokesčius ir kt.);
– socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, darbo įgūdžių ugdymas, esant poreikiui gali būti organizuojamas apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose (nuomojant 1-2 -viečius butus).

Palydėjimo paslauga jaunuoliams teikiama:
1. likusiems be tėvų globos vaikams (nuo 16 m.) (jų tarpe ir vaikams su negalia), kuriems buvo teikiama socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje;
2. sulaukusiems pilnametystės asmenims (iki 24 metų), jų tarpe ir asmenims su negalia, kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje.

Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga yra kaip palydėjimo paslaugos jaunuoliams dalis.
Asmenims, kurie gauna palydėjimo jaunuoliams paslaugą su apgyvendinimu savarankiško gyvenimo namuose, socialinių paslaugų centras „Rytas“ organizuoja būsto nuomą, mokėdamas būsto mokestį.
Už apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas asmuo:
– kuris nesimoko, moka už sunaudotas dujas, vandenį ir elektros energiją pagal jų bute įrengtus dujų, elektros ir vandens skaitiklių parodymus (2 -viečiame bute asmenims mokestis dalinamas per pusę), jų nesant – pagal vidutinį nustatytą normatyvą vienam asmeniui už sunaudotą vandens, elektros energijos kiekį bei už kitas paslaugas. Mokestis už patalpų šildymą apskaičiuojamas proporcingai kiekvieno kambario šildomam plotui, už bendro naudojimo patalpų šildymą mokama per pusę, mokestis mokamas pagal gautas sąskaitas.
– kuris mokosi, už šias nurodytas paslaugas nemoka.
– kurio pajamos didesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, moka 2 procentų nuo asmens pajamų dydžio mokestį už jam teikiamas apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas.

Kontaktai:
Mob. (8 671) 69 061, (8679) 21368
El. p. palydejimas@spcrytas.lt