2018-05-25 visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

Mūsų įstaigos Duomenų apsaugos pareigūnas (DAP) yra UAB „Privacy Partners“ duomenų apsaugos ekspertų komanda, kuri padeda mums spręsti visus su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus bei problemas.

Į DAP turėtumėte kreiptis, kai:​​

  • Gaunate asmens paklausimą dėl įstaigos tvarkomų jo asmens duomenų;​
  • Gaunate Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (VDAI) prašymą pateikti informaciją dėl gauto skundo, nurodymą ar sprendimą;​
  • Pastebėjote nebūdingą veiklą, susijusią su duomenimis ar sistemomis, kuriose tvarkomi duomenys;​
  • Pradedate naują asmens duomenų tvarkymo veiklą ar koreguojate jau esamą;​
  • Ketinate sudaryti sutartį, kurioje tvarkomi asmens duomenys;​
  • Gavote kitos organizacijos ar asmens prašymą pateikti jiems duomenis;​
  • Keičiasi įstaigos veiklos sritį liečiantys teisės aktai ir tai daro poveikį asmens duomenų tvarkymui;​
  • Turite bet kokių klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ir/ar apsauga​

Kur ir kaip kreiptis

  • Rašyti el. paštu gdpr@privacypartners.lt. Siųsdami laišką pasistenkite kuo tiksliau aprašyti kreipimosi priežastį, esant galimybei, prisekite papildomus dokumentus. Užklausa bus užregistruota „Privacy Partners“ sistemoje, Jūs gausite automatinį sistemos atsakymą, kad užklausa užregistruota. Kai užklausai spręsti bus priskirtas atsakingas „Privacy Partners“ darbuotojas, sistema Jus apie tai informuos. Taip pat Jūs gausite pranešimus, kai pasikeis Jūsų užklausos būsena.
  • Jei atvejis skubus, prašome skambinti visą parą veikiančiai „Privacy Partners“ skubios pagalbos tarnybai tel.: +370 5 254 8240. 

 

 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Atsisiųsti ...
Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) rekomenduojama forma
Atsisiųsti ...