STT apie korupciją galima pranešti

  • raštu,
  • visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis),
  • elektroniniu paštu pranesk@stt.lt,
  • faksu (8 5) 266 3307

Informaciją galite pateikti arba pareikšti savo nuomonę dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo Klaipėdos miesto savivaldybėje:
Anoniminiu pasitikėjimo telefonu (8 46) 21 78 88
El. paštu antikorupcija@klaipeda.lt;
Klaipėdos miesto savivaldybės pastatuose – Liepų g. 11 ir Danės g. 17, esančiose dėžutėse su užrašu „Pranešimai apie pastebėtus korupcijos atvejus“
Korupcinio pobūdžio pranešimų įstaigoje negauta. 2023 m. STT organizuotose mokymuose apie korupciją dalyvavo 57 darbuotojai.
Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją Klaipėdos socialinių paslaugų centre „Rytas“ –  Ieva Vaičkutė, el. p. korupcija@www.spcrytas.lt

 

DĖL SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ, ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ NULINĖS TOLERANCIJOS KORUPCIJAI POLITIKOS GAIRIŲ PATVIRTINIMO

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2021 METAIS

Lietuvos Respublikos Seimo 2022 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. XIV-1178 patvirtinta 2022–2033 METŲ NACIONALINĖ DARBOTVARKĖ  KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS

 

Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“ nustatymo ir išvados pateikimo
Atsisiųsti ...
Darbuotojų tolerancijos korupcijai indeksas Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“
Atsisiųsti ...
Dėl pareigybių, dėl kurių privaloma kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą
Atsisiųsti ...
Dėl viešųjų ir privačių interesų deklaravimo
Atsisiųsti ...
Etikos normų užtikrinimo aprašas
Atsisiųsti ...
Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023 - 2025 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
Atsisiųsti ...
Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023 – 2025 metų veiksmų planas
Atsisiųsti ...