Socialinių paslaugų teikimo vaikams, likusiems be tėvų globos, socialinės globos įstaigose ir išėjus iš jų gyventi savarankiškai tvarkos aprašas
Atsisiųsti ...
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika
Atsisiųsti ...
Įsakymas dėl smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos patvirtinimo
Atsisiųsti ...
Dėl pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims
Atsisiųsti ...
VTEK rekomendacijos Kaip bendrauti su lobistais
Atsisiųsti ...
VTEK raštas Dėl bendravimo su lobistais rekomendacijų
Atsisiųsti ...
VTEK skrajutė Privačių interesų deklaravimas 2020 m.
Atsisiųsti ...
Kokybės politikos aprašas
Atsisiųsti ...
VTEK raštas Privačių interesų deklaravimas 2020 m.
Atsisiųsti ...
Nusiskundimų, prašymų (pageidavimų), pranešimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka
Atsisiųsti ...
Nusiskundimų, prašymų (pageidavimų), pranešimų formos pavyzdys
Atsisiųsti ...
Kokybės aprašas
Atsisiųsti ...