Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas” 2019–2021 metais dalyvavo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą”, kurio tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Siekiant užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų bendruomenei kokybę bei nuolatinį tobulinimą ir gerinimą, įstaigoje įdiegta Europos socialinių paslaugų kokybės Sistema. Ji buvo sertifikuota EQUASS Assurance sertifikatu,  rodančiu, kad Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas” teikiamos „trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos” bei „vaiko palydėjimo į savarankišką gyvenimą” paslaugos atitinka šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu. EQUASS Assurance kokybės sertifikatas suteiktas 3 metų laikotarpiui 2021 m. –2024 m.