Siekiant užtikrinti perėjimą nuo institucinės globos prie bendruomeninių socialinių paslaugų, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „ Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas Klaipėdos mieste“ (projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-11-0003). Projektas yra įgyvendinamas pagal 2020 m. spalio 9 d. pasirašytą projekto finansavimo sutartį tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros.

Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui skiriama ES lėšų iki 76.125,00 Eur

Projekto įgyvendinimo metu bus atliekama pastato Kalvos g. 4, Klaipėdoje, rekonstrukcija. Patalpos pritaikytos vaikams su negalia, įrengti sanitariniai mazgai (WC ir dušo patalpos), atlikti elektros instaliacijos darbai, įrengtas keltuvas, pandusas. Taip pat bendruomeninių vaikų globos namųveiklai vykdyti planuojama įsigyti baldus ir įrangą.  Siekiant globojamiems vaikams sukurti jų poreikius atitinkančią sveiką ir saugią aplinką bei užtikrinti galimybę gyventi privatumą bei jaukumą garantuojančiose patalpose. Bus sutvarkyta teritorija, takai ir privažiuojamieji keliai, pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, įrengta žaidimų aikštelė.

Atlikus rekonstrukciją dviejų aukštų name pagal šeimai artimos aplinkos modelį, bus apgyvendinti 8 vaikai, turintys sunkią ar vidutinę negalią.