BĮ Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Rytas“ dalyvauja, siekdamas pratęsti turimą EQUASS sertifikatą, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamame projekte „Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje“ (Nr. 07-008-P-0001),  kurį įgyvendina projekto parneris VšĮ Valakupių reabilitacijos centras esantis projekte atsakingas už Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (EQUASS) taikymo, palaikymo ir priežiūros veiklas.

Projekto „Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje“ tikslas – sudaryti sąlygas gerinti ir tobulinti socialinių paslaugų kokybę visoms Lietuvoje veikiančioms socialinių paslaugų organizacijoms.            

Daugiau informacijos apie įgyvendinamą projektą